Information

Kontakt:

Elisabet Sundén Ingeström
Partsrådet
Tfn 08-402 28 38
e-post: esi@partsradet.se

* Handboken Personlig säkerhet har lagts in som pdf-fil under "publikationer". Den har tagits fram av Säkerhetspolisen i samverkan med 14 myndigheter, företag och organisationer. I Personlig säkerhet kombineras information med konkreta råd om hur hotfulla situationer kan förebyggas och hur en person kan förbereda sig inför eller agera i en hotfull situation. Råden riktar sig främst till personer som kan komma att utsättas för hot i sin yrkesutövning.

* Boken Motverka otillåten påverkan, hemsidan Hot på jobbet och handboken Personlig säkerhet kompletterar varandra genom delvis olika fokus på målgrupp, men är också i vissa delar överlappande.